Konsultacje społeczne z mieszkańcami Piaskowa

Utworzono: 06-06-2023

Utworzono: 12-07-2023

OMÓWIENIE WYNIKÓW KONSULTACJI z mieszkańcami miejscowości Piaskowa

Na podstawie Zarządzenia nr W - 63/2023 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Piaskowa - przysiółek osady Leśnice na Piaskowa - osada, w terminie od dnia 5 czerwca 2023 r. do dnia 3 lipca 2023 r. zostały przeprowadzone konsultacje w formie ankiety.

Ankieta została udostępniona:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej https://bip.nwl.pl/ (zakładka: urząd gminy – Zarządzenia Wójta),
  2. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-352 Nowa Wieś Lęborska, pokój nr 3,
  3. u sołtysa Sołectwa Leśnice.

Wypełnione ankiety można było złożyć w okresie konsultacji:

  1. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, pokój 3;
  2. przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska. 

Celem konsultacji było zebranie opinii mieszkańców na temat zmiany rodzaju miejscowości „Piaskowa – przysiółek osady Leśnice” na „Piaskowa – osada”.

Uprawnionych do udziału w konsultacjach było 16 osób. W wyznaczonym czasie wpłynęło 11 ankiet, z czego 1 ankieta została uznana za nieważną. Poniższa tabela przedstawia wyniki konsultacji:

Wyniki konsultacji

 

 

Treść pytania

 

Liczba oddanych głosów

Głosy

 

Głosy nieważne

jestem za zmianą

jestem przeciwko zmianie

Czy jest Pani/Pan za zmianą rodzaju miejscowości „Piaskowa – przysiółek osady Leśnice” na „Piaskowa – osada”

 

11

 

10

 

0

 

1

 

W konsultacjach udział wzięło 69% uprawnionych mieszkańców.


Utworzono: 06-06-2023

KONSULTACJE SPOŁECZNE z mieszkańcami Piaskowa w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości
W tej sprawie Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska w dniu 2 czerwca 2023 r. wydał Zarządzenie nr W - 63/2023 odnoszące się do zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Piaskowa - przysiółek osady Leśnice, na Piaskowa - osada. Powyższe spowodowane jest faktem, że w obowiązującym prawie dot. ewidencji miejscowości ulic i adresów, nie prowadzi się numeracji porządkowej dla części miejscowości.

Przepisy prawa zobowiązały gminy do dostosowania ewidencji miejscowości, ulic i adresów do swych wymagań.

Konsultacje będą trwać od dnia 5 czerwca 2023 r. do dnia 3 lipca 2023 r.

Formularze do pobrania z załącznika.