Konsultacje społeczne z mieszkańcami Kanina

Utworzono: 23-09-2022

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Kanina w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości.

W tej sprawie Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska w dniu 20 września 2022r. wydał Zarządzenie nr W - 104/2022 odnoszące się do zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Kanin - przysiółek wsi Redkowice, na Kanin - wieś. Powyższe spowodowane jest faktem, że w obowiązującym prawie dot. ewidencji miejscowości ulic i adresów, nie prowadzi się numeracji porządkowej dla części miejscowości.
Przepisy prawa zobowiązały gminy do dostosowania ewidencji miejscowości, ulic i adresów do swych wymagań.

Konsultacje będą trwać od dnia 26 września 2022r. do dnia 31 października 2022r.
Do pobrania (pliki w formacie PDF):
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyNowaWiesLeborska/document/869839/Zarz%C4%85dzenie-W%20-%20104_2022