Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości

Na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości:
- Łowcze - przysiółek wsi Kębłowo Nowowiejskie na Łowcze - wieś (Zarządzenie nr W - 101/2022);
- Piaskowa - przysiółek osady Leśnice na Pisakowa - osada (Zarządzenie nr W - 102/2022);
- Ługi - przysiółek wsi Lubowidz na Ługi - wieś (Zarządzenie nr W - 103/2022);
- Kanin - przysiółek wsi Redkowice na Kanin - wieś (Zarządzenie nr W - 104/2022);
- Darżkowo - przysiółek wsi Garczegorze na Darżkowo - wieś (Zarządzenie nr W - 105/2022);
- Mosty - przysiółek wsi Lubowidz na Mosty - wieś (Zarządzenie nr W - 106/2022);
- Janisławiec - osada wsi Garczegorze na Janisławiec - osada (Zarządzenie nr W - 107/2022);
zostały przeprowadzone w terminie od dnia 26 września 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. konsultacje we wszystkich w/w miejscowościach.

Szczegółowe omówienie wyników konsultacji.

Element dekoracyjny. Herb uproszczony Gminy Nowa Wieś Lęborska. grafika