Konsultacje społeczne z mieszkańcami Darżkowo

Utworzono: 23-09-2022

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Darżkowo w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości.

W tej sprawie Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska w dniu 20 września 2022r. wydał Zarządzenie nr W - 105/2022 odnoszące się do zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Darżkowo - przysiółek wsi Garczegorze, na Darżkowo - wieś. Powyższe spowodowane jest faktem, że w obowiązującym prawie dot. ewidencji miejscowości ulic i adresów, nie prowadzi się numeracji porządkowej dla części miejscowości.
Przepisy prawa zobowiązały gminy do dostosowania ewidencji miejscowości, ulic i adresów do swych wymagań.

Konsultacje będą trwać od dnia 26 września 2022r. do dnia 31 października 2022r.
Do pobrania (pliki w formacie PDF):
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyNowaWiesLeborska/document/869843/Zarz%C4%85dzenie-W%20-%20105_2022