Elektrownia jądrowa

Preferowana lokalizacja: Lubiatowo-Kopalino

 

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.
jest spółką odpowiadającą za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego,
przeprowadzenie badań lokalizacyjnych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. 

ŚWIADOMIE O ATOMIE. ENERGIA JĄDROWA W POLSCE

Portal wiedzy dla wszystkich zainteresowanych

 


SPOTKANIE O PLANACH BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWEJ
W auli Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, 7 lipca 2022 r. odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Polskiej Elektrowni Jądrowej (PEJ) oraz PKP PLK, podczas którego rozmawiano o planie budowy pierwszej elektrowni jądrowej oraz inwestycjach towarzyszących. Jednym z tematów dyskusji była planowana modernizacja lub budowa linii kolejowej, która będzie docelowo obsługiwać elektrownię w przyszłości.

Do omawianych na spotkaniu przez przedstawicieli PKP PLK dwóch wariantów odniósł się Zdzisław Chojnacki Wójt Gminy, który podkreślił, że kompleksowa modernizacja i przywrócenie do użytkowania linii kolejowej LK230 na odcinku Wejherowo-Garczegorze, czyli wariantu I, jest dla Gminy Nowa Wieś Lęborska ogromną szansą nie tylko na rozwój inwestycyjny, ale także społeczny. Zamknięcie ruchu pasażerskiego tzw. "Choczewki" w 1992 roku przyczyniło się do wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców miejscowości Obliwice, Rekowo Lęborskie, Karlikowo Lęborskie, Tawęcino i Bąsewice.
Więcej informacji na stronie Starostwa Powiatowego w Lęborku.


       O drogach i kolei w związku z elektrownią jądrową


        Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska 16 lutego 2022 r. podpisał porozumienie wobec planu budowy i eksploatacji  elektrowni jądrowej