Elektrownia jądrowa

Preferowana lokalizacja: Lubiatowo-Kopalino

 

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.
jest spółką odpowiadającą za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego,
przeprowadzenie badań lokalizacyjnych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. 

ŚWIADOMIE O ATOMIE. ENERGIA JĄDROWA W POLSCE

Portal wiedzy dla wszystkich zainteresowanych


Utworzono: 26-10-2022

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informują, że w dniu 12.10.2022 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uruchomił specjalną, dedykowaną zakładkę na temat toczącego się postępowania środowiskowego elektrowni jądrowej.
Na niniejszej stronie znajdziecie Państwo informacje o statusie postępowania, planowanych działaniach organu, w tym udziale społeczeństwa, a także będziecie Państwo mieli możliwość pobrania treści raportu. 

Ponadto, Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informują, że ruszyło postępowanie transgraniczne. Szczegóły w komunikacie prasowym spółki.

Źródło: Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.


Utworzono: 11-10-2022

Samorządowcy podczas spotkania w wejherowskim starostwie.              Z samorządowcami o infrastrukturze PEJ


Utworzono: 11-07-2022

SPOTKANIE O PLANACH BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWEJ
W auli Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, 7 lipca 2022 r. odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Polskiej Elektrowni Jądrowej (PEJ) oraz PKP PLK, podczas którego rozmawiano o planie budowy pierwszej elektrowni jądrowej oraz inwestycjach towarzyszących. Jednym z tematów dyskusji była planowana modernizacja lub budowa linii kolejowej, która będzie docelowo obsługiwać elektrownię w przyszłości.

Do omawianych na spotkaniu przez przedstawicieli PKP PLK dwóch wariantów odniósł się Zdzisław Chojnacki Wójt Gminy, który podkreślił, że kompleksowa modernizacja i przywrócenie do użytkowania linii kolejowej LK230 na odcinku Wejherowo-Garczegorze, czyli wariantu I, jest dla Gminy Nowa Wieś Lęborska ogromną szansą nie tylko na rozwój inwestycyjny, ale także społeczny. Zamknięcie ruchu pasażerskiego tzw. "Choczewki" w 1992 roku przyczyniło się do wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców miejscowości Obliwice, Rekowo Lęborskie, Karlikowo Lęborskie, Tawęcino i Bąsewice.
Więcej informacji na stronie Starostwa Powiatowego w Lęborku.


Samorządowcy podczas spotkania w wejherowskim starostwie.       O drogach i kolei w związku z elektrownią jądrową


        Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska 16 lutego 2022 r. podpisał porozumienie wobec planu budowy i eksploatacji  elektrowni jądrowej