Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w województwie pomorskim

Utworzono: 30-06-2023

Informujemy, że w dniu 20.06.23 Rada Ministrów RP podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej w województwie pomorskim". Tym samym Rząd przeznaczy ponad 4,7 mld zł na wsparcie inwestycji m.in. na potrzeby elektrowni jądrowej. Chodzi m.in. o sfinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, połączenie kolejowe oraz hydrotechnicznej. Realizację Programu przewidziano na lata 2023-2029.

Program przewiduje budowę drogi krajowej, budowę lub przebudowę infrastruktury kolejowej oraz budowę infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej dostęp m.in. do elektrowni jądrowej na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa. Wykonawcami programu będą Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

Nadzór nad wykonaniem programu sprawować będzie Minister Infrastruktury, natomiast za koordynację jego wykonania odpowiadać będzie Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Przyjęty program skupi się na głównych inwestycjach. Dodatkowo przeznaczone zostaną środki na inwestycje gminne w ramach oddzielnych źródeł finansowania w przyszłości.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Więcej szczegółów pod linkiem: https://www.gov.pl/web/premier/uchwala-w-sprawie-ustanowienia-programu-wieloletniego-pod-nazwa-program-wspierania-inwestycji-infrastrukturalnych-w-zwiazku-z-realizacja-kluczowych-inwestycji-w-zakresie-strategicznej-infrastruktury-energetycznej-w-tym-elektrowni-jadrowej-w-wojewodztwie-pomorskim oraz https://www.gdansk.uw.gov.pl/6597-wsparcie-inwestycji-na-pomorzu-program-przyjety-przez-rade-ministrow

Źródło: Polskie Elektrownie Jądrowe