Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce powstanie w ramach konsorcjum spółek Westinghouse i Bechtel

Utworzono: 26-05-2023

Szanowny Panie Wójcie, 

W imieniu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe chciałabym poinformować, że czołowe na świecie firmy z sektora cywilnej energetyki jądrowej Westinghouse i Bechtel wspólnie utworzą konsorcjum do zaprojektowania i wybudowania elektrowni jądrowej na Pomorzu. Umowa, która określa główne zasady współpracy między PEJ a konsorcjum amerykańskich firm została dziś podpisana w Warszawie.

Umowa, która określa zasady współpracy pomiędzy spółką Polskie Elektrownie Jądrowe oraz konsorcjum Westinghouse-Bechtel, jest wynikiem trwających w ostatnich miesiącach intensywnych negocjacji. Zasady te znajdą zastosowanie do kolejnych, komercyjnych umów dotyczących realizacji budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu. Niezbędne będą m.in. do umowy na zaprojektowanie elektrowni, której podpisanie planowane jest jeszcze w tym roku. Umowa ustala zakresy odpowiedzialności i definiuje najważniejsze reguły oraz warunki, którymi  partnerzy mają się kierować w ramach realizacji projektu pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Określa również, że obie amerykańskie firmy będą razem pracować m.in. w takich obszarach jak projektowanie obiektu jądrowego, realizowanie założonego harmonogramu prac, kontrola projektu oraz zapewnienie jego jakości. Liderem konsorcjum na etapie projektowania elektrowni będzie Westinghouse, a w czasie budowy – Bechtel.

Jak podkreśla Łukasz Młynarkiewicz, p.o. prezesa Polskich Elektrowni Jądrowych -  amerykańskie konsorcjum złożone z bardzo doświadczonych w branży jądrowej spółek, ma na celu zaprojektowanie i wybudowanie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Jako inwestor będziemy z tym konsorcjum aktywnie współpracować, tak by konsekwentnie osiągać kolejne kamienie milowe w projekcie, aż do momentu oddania elektrowni do eksploatacji.

Zawarcie umowy jest kolejnym w ostatnich miesiącach etapem prac Polskich Elektrowni Jądrowych w obszarze biznesowym. Po uchwale Rządu RP z 2 listopada 2022 roku o wyborze technologii AP1000 dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, spółka PEJ w grudniu 2022 r. podpisała z Westinghouse umowę o zasadach współpracy. W lutym, zawarto umowę na prace przedprojektowe. Kontynuowanie przez PEJ tej współpracy z konsorcjum firm Westinghouse i Bechtel jest ostatnim z kroków przed podpisaniem jeszcze w tym roku umowy na usługi inżynieryjne.

Joanna Szostek
Zastępca Dyrektora
Pion Komunikacji i Relacji z Interesariuszami
Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.