Polskie Elektrownie Jądrowe z decyzją zasadniczą dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

Utworzono: 17-07-2023

12 lipca Ministerstwo Klimatu i Środowiska dało zielone światło dla budowy pierwszej elektrowni jądrowej, która powstanie na Pomorzu. Tym samym inwestycja realizowana przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe jest pierwszym w Polsce projektem jądrowym, który otrzymał tzw. decyzję zasadniczą. Formalnie potwierdza ona, że inwestycja spółki jest zgodna z interesem publicznym i realizowaną przez państwo polityką, w tym polityką energetyczną.

Uzyskanie przez PEJ decyzji zasadniczej to kolejny kamień milowy dotyczący budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu, który został osiągnięty w ostatnich miesiącach. Dokument ten umożliwia inwestorowi ubieganie się o kolejne zezwolenia administracyjne, takie jak m.in. decyzja o ustaleniu lokalizacji, a następnie zezwolenie na budowę.

– Wydanie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska decyzji zasadniczej dla pierwszej elektrowni jądrowej oznacza, że projekt rządowy osiągnął kolejny istotny kamień milowy. Polski Rząd konsekwentnie dąży to transformacji energetycznej, wzmacniając jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne Polski. W tym celu realizujemy równolegle szereg projektów, takich jak rozbudowa sieci elektroenergetycznych, dywersyfikacja źródeł dostaw gazu do Polski, realizacja projektów inwestycyjnych w morską energetykę wiatrową czy konsekwentna realizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Dzisiejsza decyzja przybliża nas do momentu, gdy na Pomorzu zacznie działać  i produkować prąd pierwsza w kraju elektrownia jądrowa, zapewniając w latach 30. odpowiedni wolumen mocy pracującej w podstawie systemu elektroenergetycznego. – mówi Minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Wniosek, na podstawie, którego została wydana decyzja zasadnicza, został złożony przez Polskie Elektrownie Jądrowe 13 kwietnia 2023, czyli w pierwszym możliwym terminie. Zawierał on m. in. opis charakterystyki inwestycji, w tym technologii AP1000 Westinghouse, w której elektrownia zostanie wybudowana.
We wniosku wskazano maksymalną łączną moc zainstalowaną dla 3 bloków jądrowych oraz  planowany czas ich eksploatacji. W uzasadnieniu wydania decyzji zasadniczej Minister Klimatu i Środowiska podkreśliła wagę realizacji tej inwestycji dla zabezpieczenia zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce, a także zgodność inwestycji z Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku oraz polityką klimatyczną Unii Europejskiej.

- Decyzja zasadnicza to pierwsze kluczowe pozwolenie administracyjne pozyskane w projekcie jądrowym Polskich Elektrowni Jądrowych. To pokazuje, że spółka krok po kroku realizuje założone na ten rok cele, co przybliża nas do momentu rozpoczęcia  budowy pierwszej elektrowni jądrowej w kraju.  - podkreśla Łukasz Młynarkiewicz, p.o. prezesa zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych.

W ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej planowane jest wybudowanie dwóch elektrowni jądrowych – elektrownia na Pomorzu jest pierwszą z nich. Jako bezpośrednia odpowiedź na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zaspokojenia przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną, inwestycja jest jednym z najważniejszych projektów realizowanych w Polsce w ostatnich dekadach.

Źródło: ppej.pl

Element dekoracyjny.