Polskie Elektrownie Jądrowe złożyły wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej

Utworzono: 13-04-2023

13 kwietnia 2023 roku spółka Polskie Elektrownie Jądrowe złożyła w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, która powstanie na Pomorzu. To kolejny istotny krok na drodze do rozpoczęcia budowy obiektu. Decyzja zasadnicza formalnie potwierdzi, że inwestycja w pierwszą elektrownię jądrową w Polsce jest zgodna z interesem publicznym i realizowaną przez państwo polityką, w tym polityką energetyczną. Decyzja ta będzie także uprawniać inwestora — spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe do ubiegania się o uzyskanie szeregu kolejnych decyzji administracyjnych takich jak m.in. decyzja lokalizacyjna, a następnie pozwolenie na budowę.

Złożony dziś wniosek o decyzję zasadniczą stanowi kolejny, ważny krok spółki Polskie Elektrownie Jądrowe w kierunku uzyskania wszystkich potrzebnych zgód administracyjnych do rozpoczęcia budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Składamy go w najszybszym z możliwych terminie, ponieważ zależy nam na znacznym przyspieszeniu tempa realizacji tej kluczowej dla naszego kraju inwestycji. Mamy świadomość istotności tego projektu oraz wagi stojących przed nami jego kolejnych etapów, które będziemy realizowali zgodnie z przyjętym harmonogramem – mówi Łukasz Młynarkiewicz, p.o. prezesa Polskich Elektrowni Jądrowych.

Pełna treść komunikatu prasowego w załączniku. 
Źródło: Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.