Informacja o planowanych pomiarach ruchu w związku z „budową drogi krajowej na odcinku Lubiatowo – droga ekspresowa S6”

Utworzono: 17-04-2023

Informujemy, że w okresie 17.04 – 19.05.2023 roku przeprowadzone zostaną pomiary ruchu drogowego w wybranych lokalizacjach ciągów dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
Cel badań: aktualizacja prognozy ruchu w związku z „budową drogi krajowej na odcinku Lubiatowo – droga ekspresowa S6”
Pomiar wykonywany będzie urządzeniami MioVision Scout Unit/kamerami rejestrującymi, których montaż przebiega z bezpiecznym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury drogowej (drzewa, słupy, lampy, itd.), bez konieczności zajmowania pasów ruchu:
• instalacja sprzętu w sposób niekolidujący ze wszystkimi uczestnikami ruchu,
• osoby obsługujące ubrane w oznakowane kamizelki odblaskowe,
• pojazd marki Iveco Daily: koloru żółtego, oznakowany/oklejony pasami odblaskowymi, wyposażony w lampy wczesnego ostrzegania (umieszczone na dachu pojazdu – przód i tył).

Pełna treść komunikatu prasowego w załączniku. 
Źródło: Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.