Spotkanie z Radą Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie inwestycji kolejowych w związku z budową elektrowni jądrowej

Utworzono: 31-03-2023

W Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli PKP PLK S.A. z radnymi gminy w sprawie inwestycji kolejowych w związku z planowaną budową Elektrowni Jądrowej w Gminie Choczewo. Prezentacja i dyskusja dotyczyła m.in. projektowanych wariantów modernizacji linii kolejowych nr 229 i 230. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele konsorcjum firm Multiconsult Polska sp. z o.o. i Transprojekt Gdański sp. z o.o. które opracowują dokumentację projektową oraz Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.

Uczestnicy w sali posiedzeń w trakcie prezentacji tematu spotkania.
Uczestnicy w sali posiedzeń w trakcie prezentacji tematu spotkania.
Uczestnicy w sali posiedzeń w trakcie prezentacji tematu spotkania.
Uczestnicy w sali posiedzeń w trakcie prezentacji tematu spotkania.
Kadr z prezentacji.