Obrót nieruchomościami

2024-04-24

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Wilkowie Nowowiejskim

Przetarg odbędzie się 4 czerwca w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.