Aktualności

2023-01-27

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju

W dniu 7 lutego 2023 roku o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej odbędzie się posiedzenie komisji.

2023-01-25

Klub Książki dla dorosłych "Oczytani"

26 stycznia o godz. 16:30.

2023-01-25

Bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat

17 lutego w godzinach od 8:00 do 11:30 przy urzędzie gminy.

2023-01-23

Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Nabór zgłoszeń do I etapu trwa do 12 marca br.

2023-01-23

Zmiana formuły NOWOWIEJSKIEGO POKAZU GOŁĘBI I DROBIU RASOWEGO 2023

Do 31 stycznia organizatorzy przyjmują fotografie ptaków.

2023-01-18

Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych

Badanie dostarcza informacji o tym, jak rolnicy oceniają przeszłą, bieżącą i przyszłą koniunkturę w gospodarstwach rolnych.