Aktualności

2023-01-23

Zmiana formuły NOWOWIEJSKIEGO POKAZU GOŁĘBI I DROBIU RASOWEGO 2023

Do 31 stycznia organizatorzy przyjmują fotografie ptaków.

2023-01-18

Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych

Badanie dostarcza informacji o tym, jak rolnicy oceniają przeszłą, bieżącą i przyszłą koniunkturę w gospodarstwach rolnych.

2023-01-16

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 27 stycznia 2023 r.

2023-01-16

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska

Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej do 07.02.2023 r., do godz. 10:00.

2023-01-13

Projekt drogi do hospicjum w Pogorzelicach

Gmina Nowa Wieś Lęborska sfinansowała kompleksowy projekt drogi do budowanego hospicjum w Pogorzelicach.