Aktualności

2023-06-05

W poszukiwaniu ziół i dzikich roślin. Spacer z kijami i nie tylko

6 czerwca, godz. 17:30 w Nowej Wsi Lęborskiej.

2023-05-31

Nabór wniosków do konkursu "Otwarci na kulturę!"

Wnioski można składać do 16 czerwca w GOK w Nowej Wsi Lęborskiej.

2023-05-31

Ważne spotkanie w sprawie strategii rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby”

6 czerwca o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

2023-05-30

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 9 czerwca 2023 r.

2023-05-30

Festyn w Krępie Kaszubskiej

10 czerwca, godz. 11:30.

2023-05-29

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej do 20.06.2023 r., do godz. 15:00.

2023-05-29

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej do 20.06.2023 r., do godz. 15:00.

2023-05-26

Program grantowy dla KGW „Eko-gospodyni”

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do 31 lipca 2023 r.