Aktualności

2024-03-22

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO - Renowacja prospektu organowego w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi Lęborskiej

Zadanie pn. "Renowacja prospektu organowego w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi Lęborskiej" realizowane przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi Lęborskiej w ramach II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ). 

2024-03-21

Konsultacje w zakresie pozyskiwania środków unijnych

22 marca 2024 r. w godz. 10.00 - 12.30 w Starostwie Powiatowym w Lęborku.

2024-03-18

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Nowa Wieś Lęborska

Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej do 10.04.2024 r., do godz. 10:00.

2024-03-15

Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe dla mieszkańców gminy

Łebień, 19 marca, godz. 17.30-18.30.

2024-03-15

Zawiadomienie o LXXV Sesji VIII kadencji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Sesja odbędzie się 21.03.2024 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

2024-03-15

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

W dniu 21 marca 2024 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej odbędzie się posiedzenie komisji.

2024-03-12

Przedszkola z klasą w gminie Nowa Wieś Lęborska-etap 2

Celem projektu jest utworzenie 36 trwałych miejsc edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowa Wieś Lęborska do 31.12.2025 roku.