Aktualności

2024-02-09

Bezpłatne szkolenie nt. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

22 lutego (czwartek), godz. 14.00, urząd gminy.

2024-01-31

Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych Spółki Polskich Elektrowni Jądrowych - edycja 2023

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe darowizną w wysokości 30.000,00 zł wsparła 2 zadania inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Nowa Wieś Lęborska. 

2024-01-30

DODATEK OSŁONOWY 2024

Termin składania wniosku: do 30 kwietnia 2024 r.

2024-01-24

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej

W dniu 26 stycznia 2024 roku o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej odbędzie się posiedzenie komisji.

2024-01-24

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

W dniu 12 lutego 2024 roku o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej odbędzie się posiedzenie komisji.

2024-01-24

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju

W dniu 13 lutego 2024 roku o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej odbędzie się posiedzenie komisji.

2024-01-18

Zmiana terminu wywozu odpadów (tworzywa sztuczne) w Rybkach

Odbiór odpadów w miejscowości Rybki odbędzie się 5 lutego 2024 r. (poniedziałek) a nie jak widnieje w harmonogramie 12 lutego.