Ponad 17 mln euro dla MOF Lęborka, którego członkiem jest Gmina Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 22-06-2022

W Klubie Osiedlowym "Baza" w Lęborku przedstawiciele samorządów wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego podpisali porozumienie powołujące Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lęborka. Priorytetem zawartego porozumienia jest efektywne wykorzystanie środków unijnych w perspektywie finansowej 2021-2027. Na realizację instrumentu ZIT dla MOF Lęborka przyznano kwotę 17.215.928 EUR.

Porozumienie swoim działaniem obejmuje Miejski Obszar Funkcjonalny Lęborka, w skład którego wchodzą następujące samorządy: Gmina Miasto Lębork, Powiat Lęborski, Gmina Nowa Wieś Lęborska, Gmina Łęczyce oraz Gminy będące na prawach obserwatora: Gmina Miejska Łeba oraz Gmina Wicko.

Jednocześnie rozpoczęły się prace nad dokumentem strategicznym — Strategią Terytorialną ZIT Lęborka 2030+. Umowa na opracowanie Strategii Terytorialnej ZIT Lęborka 2030+ podpisana została z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. z Gdańska.

Przedstawiciele samorządów przy stole prezydialnym podpisują umowę.
Uczestnicy spotkania przy stole w trakcie dyskusji.