Pogorzelice. Aktywne Sołectwo Pomorskie

Utworzono: 02-06-2022

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska Zdzisław Chojnacki podpisał w dniu 24.05.2022 r. umowę o dofinansowanie dla zadania "Budowa terenu rekreacyjnego – skwer w Pogorzelicach" złożonego w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego przez sołectwo Pogorzelice. Jest to dofinansowanie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Nagradzane są najbardziej aktywne sołectwa. Wnioski pisane były przez mieszkańców samodzielnie.

Ze środków dotacji (10.000 zł) zaplanowano zakup i montaż urządzeń: drążek gimnastyczny oraz huśtawka wahadłowa podwójna. Do tego kupione zostaną drzewa i krzewy oraz nasiona kwiatów. W ramach projektu sfinansowane będą także materiały do montażu elementów małej architektury (kupionych ze środków funduszu sołeckiego w 2022 r.): 2 stoły szachowe, ławostół z oparciem, 2 ławki żeliwne, 4 kosze stalowe, stojak rowerowy stalowy 5-stanowiskowy, tablica informacyjna/regulamin.

W pracę przy projekcie zaangażują się mieszkańcy, którzy zamontują ww. urządzenia małej architektury oraz posadzą drzewa i krzewy, a także stworzą łąkę kwietną. Na sam koniec mieszkańcy zorganizują rodzinny piknik dla wszystkich, którzy pomogą podczas tych prac.

Więcej informacji.

Tabliczka informująca o dofinansowaniu.