Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 20-02-2020

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 lutego 2020 roku o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Analiza projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju
/-/
Marian Syldatk

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu,Turystyki i Polityki Społecznej
/-/
Rafał Gajewski

Grafika 1: Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska