Środa z funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej

Utworzono: 29-11-2016
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne „Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”, poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W programie spotkania m.in.:
​​​wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
​​omówienie tematyki biznesplanu,
​rejestracja własnej firmy - krok po kroku,
możliwości uzyskania dofinansowania z Programów Operacyjnych na lata 2014-2020:
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Powiatowych Urzędów,
Inicjatywa JEREMIE jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą,
źródła informacji o Funduszach Europejskich. Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się 7 grudnia (środa) w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3, piętro I) w godz. 10:00-13:00. Zgłoszenia: Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 5 grudnia 2016 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem 59 846 81 14 . Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. „Środy z Funduszami" to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.
Grafika 1: Środa z funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej