Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwały antysmogowe

Utworzono: 29-12-2020

Informujemy o podjętych przez Sejmik Województwa Pomorskiego UCHWAŁACH ANTYSMOGOWYCH obowiązujących na obszarze województwa pomorskiego:

Uchwała nr 236/XIX/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miasta Sopotu ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwała antysmogowa dla Sopotu”).

Uchwała nr 309/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwała antysmogowa dla miast”).

Uchwała nr 310/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwała antysmogowa poza miastami”).

Materiały informacyjne oraz szczegółowe informacje znajdziesz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (BIP- Sprawy do załatwienia- Środowisko naturalne, rolnictwo, zasoby naturalne- Uchwały antysmogowe).

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Plakat uchwały antysmogowe grafika