Nowe strony www jednostek podległych

Utworzono: 30-03-2021

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2021 roku zmianie ulegają niektóre adresy stron internetowych oraz adresy skrzynek pocztowych e-mail jednostek podległych Gminy Nowa Wieś Lęborska:

Dane jednostki

Adres www i e-mail

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej

ul. Polna 9 a

85-351 Nowa Wieś Lęborska

www.szkolanwl.nwl.pl

szkolanwl@nwl.pl

Szkoła Podstawowa w Redkowicach

Redkowice 18

84-351 Redkowice

 

www.szkolaredkowice.nwl.pl

szkolaredkowice@nwl.pl

Szkoła Podstawowa w Leśnicach

Leśnice 18 a

84-342 Leśnice

www.szkolalesnice.nwl.pl

szkolalesnice@nwl.pl

Zespół Szkół w Łebieniu

Łebień 93a

84-351 Łebień

www.szkolalebien.nwl.pl

szkolalebien@nwl.pl

Zespół Szkół w Garczegorzu

Garczegorze 24 a

84-351 Garczegorze

www.szkolagarczegorze.nwl.pl

szkolagarczegorze@nwl.pl

Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej

ul. Przedszkolna 1

84-351 Nowa Wieś Lęborska

www.przedszkolenwl.pl

przedszkolenwl@nwl.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Młynarska 11

84-351 Nowa Wieś Lęborska

www.gopsnwl.pl

gopsnwl@nwl.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej

ul. Lęborska 20

84-351 Nowa Wieś Lęborska

www.goknwl.pl

goknwl@nwl.pl

Gminny Zakład Usług Komunalnych

ul. Młynarska 10

84-351 Nowa Wieś Lęborska

www.gzuknwl.pl

gzuknwl@nwl.pl

Gminny Żłobek „Szczęśliwy Krasnal”

ul. Przedszkolna 1

84-351 Nowa Wieś Lęborska

www.zlobeknwl.pl

zlobeknwl@nwl.pl

Biblioteka Gminy Nowa Wieś Lęborska

ul. Lęborska 20

84-351 Nowa Wieś Lęborska

bibliotekanwl.pl

bibliotekanwl@nwl.pl

Gmina Nowa Wieś Lęborska

ul. Grunwaldzka 24

84-351 Nowa Wieś Lęborska

www.nwl.pl

ugnwl@nwl.pl

Element dekoracyjny. Herb uproszczony Gminy Nowa Wieś Lęborska. grafika