Informacja dotycząca naboru wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Utworzono: 15-03-2023

W związku z przedłużeniem terminu składania wniosków przez samorządy do Banku Gospodarstwa Krajowego (tj. do dnia 31 marca 2023 roku) w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków "Polski Ład" informujemy, że podmioty posiadające tytuł prawny do władania zabytkiem będą mogły składać swoje wnioski w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w dniach 20-24 marca 2023 roku, a nie jak wcześniej informowano tylko w dniu 16 marca 2023 roku

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. (59) 861-24-28 (wew. 35). Pomoc merytoryczną przy wypełnianiu wniosku można także uzyskać w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

Grafika poglądowa.