Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym

Utworzono: 08-11-2022

Z uwagi na obowiązek osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu przez gminę, udostępniamy do wypełnienia przez mieszkańców naszej gminy ankietę, która dotyczy zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym. Wyniki ankiet przyczynią się do osiągnięcia pożądanego poziomu recyklingu. 
Za nieosiągnięcie przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu, gmina otrzymuje wysokie kary, co sprawia, że pieniądze zamiast m.in. na inwestycje, trafiają do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
W związku z powyższym prosimy o rzetelne podejście do sprawy i złożenie wypełnionych ankiet w obowiązującym terminie.

Wypełnioną ankietę należy do 31 stycznia 2023 r. przekazać do:

  • Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej
  • Sołtysa
  • wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Ankieta do pobrania w załączniku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 598 612 428 wew. 23.