Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej

Ankieta badająca wizerunek Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej i oczekiwania jego mieszkańców 2024

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Badanie jest anonimowe.

1. Proszę określić cel wizyty Pana/Pani w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska *

2. W jakim referacie/ samodzielnym stanowisku załatwia Pan/Pani sprawy? *

3. Jak ocenia Pan/Pani sposób wykonywania swoich obowiązków przez obsługującego Pana/Panią pracownika urzędu pod względem uprzejmości i życzliwości? *

4. Jak ocenia Pan/Pani sposób wykonywania swoich obowiązków przez obsługującego Pana/Panią pracownika urzędu pod względem bezstronności i bezinteresowności? *

5. Jak ocenia Pan/Pani sposób wykonywania swoich obowiązków przez obsługującego Pana/Panią pracownika urzędu pod względem kompetencji i wiedzy merytorycznej? *

6. Jak ocenia Pan/Pani sposób wykonywania swoich obowiązków przez obsługującego Pana/Panią pracownika urzędu pod względem sposobu przekazania informacji o sposobie załatwienia sprawy? *

7. Jak ocenia Pan/Pani sposób wykonywania swoich obowiązków przez obsługującego Pana/Panią pracownika urzędu pod względem sprawności załatwienia sprawy? *

8. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze współpracy z Urzędem Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej? *

9. Jak ocenia Pan/Pani poziom informacji uzyskanych od pracowników merytorycznych? *

10. Proszę wskazać 3 najpilniejsze według Pana/Pani zadania do realizacji w Gminie Nowa Wieś Lęborska: *

11. Skąd czerpie Pan/Pani informacje na temat działalności Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej? *

12. Jak ocenia Pan/Pani przydatność informacji zwartych na stronie internetowej urzędu gminy? *

* - Wymagane

Przejdź do góry strony