Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

Utworzono: 04-04-2023

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza nabór na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych, w otwartych konkursach ofert, na realizację zadań publicznych z zakresów:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2023 r.
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2023 r.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 13 kwietnia 2023 r.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać w kancelarii Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.

Pełna treść ogłoszeń oraz formularze zgłoszeń do pobrania z załącznika.

Element dekoracyjny. grafika