23 lutego - Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Utworzono: 23-02-2023

Celem tego dnia jest upowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń depresyjnych. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać i leczyć, aby zachęcić więcej osób do szukania pomocy.


Pomóż znaleźć wsparcie dla osób z zaburzeniami depresyjnymi w naszej gminie. Przypominamy o działalności Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego. Zakres czynności punktu m.in.:

 • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
  • w każdy poniedziałek 12:00-15:00
 • ASYSTENT RODZINY
  • poniedziałek – piątek 7:00-15:00
 • POSIEDZENIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
  • raz w miesiącu – więcej informacji uzyskasz w urzędzie gminy, pok. nr 15, p. Anna Szymańska, tel. 598 612 428 wew. 22 lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, pok. 7, przewodnicząca komisji — p. Iwona Kiercul, tel. 598 612 474 wew. 31

Dane teleadresowe punktu:
Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
ul. Grunwaldzka 54
84-351 Nowa Wieś Lęborska

Kontakt:
tel. 796 791 837 lub 796 791 913

Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00-15:00.


Gdzie otrzymasz pomoc w powiecie lęborskim:

Starostwo Powiatowe w Lęborku  w 2023 roku przygotowało i opublikowało na stronie internetowej przewodnik informujący o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie lęborskim.
Przewodnik zawiera wykaz instytucji realizujących różne formy pomocy zdrowotnej, psychologiczno – pedagogicznej, społecznej i aktywizacji zawodowej.


Depresja jest chorobą, tak samo jak cukrzyca czy nadciśnienie. Charakteryzuje się permanentnym smutkiem, obniżeniem nastroju, rozdrażnieniem, zobojętnieniem lub uczuciem pustki. Powoduje utratę zainteresowania czynnościami życia codziennego. Występują również inne objawy, które mogą obejmować:

 • słabą koncentrację,
 • poczucie nadmiernej winy,
 • niską samoocenę,
 • poczucie beznadziejności co do przyszłości,
 • zaburzenia snu,
 • zmiany apetytu lub wagi,
 • uczucie zmęczenia,
 • niską energię,
 • samookaleczenia,
 • myśli o śmierci lub samobójstwie

Depresja i związane z nią zaburzenia mogą mieć głęboki wpływ na wszystkie aspekty życia, w tym wyniki w szkole, produktywność w pracy, relacje z rodziną i przyjaciółmi oraz zdolność do uczestniczenia w społeczeństwie. Depresja dotyka wszystkich ludzi niezależnie od pochodzenia: dzieci, młodzież, starsze osoby, bogatych i biednych.  Badania dowodzą, iż kobiety częściej zapadają na depresję niż mężczyźni.

Depresję można i należy leczyć. Najkorzystniejsze są metody kompleksowe, obejmujące psychoterapię i farmakoterapię. Nowoczesne leki antydepresyjne działają skutecznie i są bezpieczne. 

TU MOŻESZ ZNALEŹĆ POMOC:
116 111 - Telefon Zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (czynny całą dobę)
116 123 - Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym (czynny codziennie od 14:00 do 22:00)
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (czynny całą dobę)
22 594 91 00 - Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji (czynny w każdą środę i czwartek od 17:00 do 19:00)
22 484 88 01 - ITAKA - Antydepresyjny telefon zaufania (czynny od poniedziałku do piątku, od 15:00 do 20:00)
22 484 88 04 - ITAKA - Telefon Zaufania Młodych (czynny od poniedziałku do soboty, od 11:00 do 21:00)

Fot. pixabay.com

Grafika dekoracyjna