Zostań pomorskim policjantem

Utworzono: 14-05-2024

Każdego dnia policjanci czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców i turystów odwiedzających powiat lęborski. Słowa ślubowania: „strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia..." to credo policyjnej służby. Jeśli ten szczególny rodzaj misji wobec społeczeństwa budzi Twoje zainteresowanie – nie czekaj. Złóż wymagane dokumenty i rozpocznij rekrutację, by za jakiś czas móc wypowiedzieć słowa roty ślubowania i zostać policjantem.

Możesz służyć jako policjant służby prewencyjnej, kryminalnej czy dochodzeniowo–śledczej. Możesz dbać o bezpieczeństwo na drogach, pracować z dziećmi i młodzieżą jako profilaktyk czy zwalczać przestępczość. Ale to tylko niektóre drogi. Z pewnością to wymagająca misja, która może kosztować wiele wyrzeczeń, ale przede wszystkim to gwarancja realizowania swoich pasji, takich jak pomoc innym i zwalczanie wszelkich mechanizmów przestępczych.

Praca w Policji to także solidne fundamenty dla Twojej przyszłości zawodowej. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie, a obecne zarobki kształtują się następująco:

Policjant po kursie podstawowym

 • przed ukończeniem 26 roku życia – ok. 5750 zł netto
 • po 26 roku życia – ok. 5350 zł netto

Służba w Policji to również korzystne warunki socjalne:

 • nagroda roczna, tzw. trzynastka,
 • nagrody jubileuszowe,
 • równoważnik za umundurowanie,
 • coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny,
 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby,
 • coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych,
 • płatne nadgodziny,
 • zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego – tzw. czternastka.

Aby pełnić służbę w Policji należy spełnić określone wymagania:

 • pełnoletni obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii;
 • korzystający w pełni z praw publicznych;
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy;
 • ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Komendant Główny Policji wyznaczył następujące terminy przyjęć do służby na 2024 rok:

 • 8 lipca
 • 9 września
 • 30 października
 • 30 grudnia

W lęborskim garnizonie służy 120 funkcjonariuszy. Jeśli chcesz do nich dołączyć, odwiedź stronę internetową pomorskiej Policji, gdzie w zakładce ZOSTAŃ POMORSKIM POLICJANTEM znajdziesz wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Szybki kontakt z zespołem do spraw doboru:

Źródło, fot.: Komenda Powiatowa Policji w Lęborku

Kolaż zdjęć na temat pracy policjanta.
Policjanci na motacylkach poruszają się po drodze asfaltowej.
Policjanci w trakcie akcji nocą.
Policjanci na motacylkach przed stadionem w Gdańsku.
Policjant w trakcie ćwiczeń na strzelnicy.
Policjalci w trakcie akcji wyścia do budynku.