Zmiany terminów posiedzeń Komisji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 12-09-2023

Uprzejmie zawiadamiam, że zaplanowane na dzień 26 września 2023 roku posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska, odbędzie się w dniu 21 września 2023 roku o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117.

Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do komisji.
  2. Sprawy bieżące komisji.

Przewodniczący Komisji          
Budżetu i Rozwoju
Marian Syldatk


Uprzejmie zawiadamiam, że zaplanowane na dzień 26 września 2023 roku posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska, odbędzie się w dniu 21 września 2023 roku o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117.

Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do komisji.
  2. Sprawy bieżące komisji.

Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
Ireneusz Radtke