Zawiadomienie o zmianie terminu posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju

Utworzono: 13-12-2022

Uprzejmie zawiadamiam, że zaplanowane na dzień 8 grudnia 2022 roku posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska, odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 roku o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117.

Porządek posiedzenia:
1. Omówienie i zaopiniowanie budżetu na rok 2023.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do komisji.
3. Sprawy bieżące komisji.

Przewodniczący Komisji          
Budżetu i Rozwoju
Marian Syldatk