Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Utworzono: 05-12-2023

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5 grudnia 2023 roku o godz. 15.30 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

Porządek obrad:

  1. Sprawy bieżące komisji.

Renata Palczewska
Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji