Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej

Utworzono: 13-12-2023

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 grudnia 2023 roku o godz. 13.45 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej.

Porządek posiedzenia:
1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do komisji.

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej
Rafał Gajewski