Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 06-06-2024

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 czerwca 2024 roku o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117, odbędzie się Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do komisji.
  2. Sprawy bieżące komisji.

Przewodniczący Komisji          
Budżetu i Rozwoju Gminy
Krystian Chrzanowski