Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 20-06-2022

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2022 roku o godzinie 16:30 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie wykonania budżetu za rok 2021.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do komisji.      
  3. Sprawy bieżące komisji.


Przewodniczący Komisji
Budżetu i Rozwoju
Marian Syldatk