Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 17-04-2023

Uprzejmie zawiadamiamy, że w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117 odbędą się posiedzenia Komisji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska według poniższego harmonogramu:

  • 25 kwietnia 2023 roku o godz. 16:00 - Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej
  • 24 kwietnia 2023 roku o godzinie 15:30 - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
  • 24 kwietnia 2023 roku o godzinie 15:30 - Komisja Budżetu i Rozwoju.

Porządek posiedzeń:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do komisji.
  2. Sprawy bieżące komisji.
Grafika dekoracyjna. Herb uproszczony gminy Nowa Wieś Lęborska. grafika