Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 26-04-2023

Uprzejmie zawiadamiamy, że w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117 odbędą się posiedzenia Komisji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska według poniższego harmonogramu:

  • 27 kwietnia 2023 roku o godzinie 16:00 - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
  • 27 kwietnia 2023 roku o godzinie 17:00 - Komisja Budżetu i Rozwoju.

Porządek posiedzeń:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do komisji.
  2. Sprawy bieżące komisji.

Przewodniczący wymienionych Komisji Rady Gminy.

Grafika dekoracyjna. Herb uproszczony gminy Nowa Wieś Lęborska. grafika