Zawiadomienie o LXXII Sesji Nadzwyczajnej VIII kadencji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 12-02-2024

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 13 lutego 2024 roku o godz. 16.00 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, odbędzie się LXXII Sesja Nadzwyczajna VIII kadencji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXXI/730/23 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Lęborska na rok 2024.
  4. Wolne wnioski i informacje.
  5. Zakończenie obrad.

Zdzisław Korda
Przewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska