Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 09-05-2023

Informujemy, że Uchwałą Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady gminy, na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska wybrana została pani Urszula Sech. Pani Radna pełni również funkcję Sołtysa Sołectwa Kębłowo Nowowiejskie.

Na zdjęciu od lewej: Roman Downar-Zapolski — wiceprzewodniczący rady, Zdzisław Korda — przewodniczący rady, Urszula Sech — wiceprzewodnicząca rady. 

Roman Downar Zapolski - wiceprzewodniczący rady, Zdzisław Korda - przewodniczący rady, Urszula Sech - wiceprzewodnicząca rady siedzą przy stole na tle godła.
Roman Downar Zapolski - wiceprzewodniczący rady, Zdzisław Korda - przewodniczący rady, Urszula Sech - wiceprzewodnicząca rady siedzą przy stole na tle godła.