Szkolenie dla kobiet „ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów”

Utworzono: 19-12-2022

Zapraszamy kobiety zaangażowane społecznie, mieszkające na obszarach wiejskich w województwach: dolnośląskim, podlaskim, mazowieckim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim na szkolenie „ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów”.

Akcje charytatywne, lokalne festyny, okolicznościowe pikniki, promocja produktów lokalnych i regionalnych, warsztaty dla dzieci i seniorów – to główne aktywności kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich, które pozwalają im kultywować i promować lokalną kulturę wśród mieszkańców oraz wspierać rozwój aktywności społeczno-obywatelskiej. Kobiety są filarami tych organizacji. Dlatego zapraszamy na szkolenia dla kobiet, podczas których nabędą umiejętności myślenia projektowego, by łatwiej im było dobrze planować swoje działania, a także umiejętności pisania wniosków i pozyskiwania funduszy, by zaplanowane działania mogli realizować.

Szkolenie w woj. pomorskim odbędzie się 10-12.02.2023 w Gdańsku

Aby zgłosić swój udział na szkolenie, należy wypełnić formularz online, dostępny na stronie www.efrwp.pl/rejestracja-abc, w terminie do 20 grudnia 2022 r.

Szkolenie będzie trwało 3 dni. Od ok. godz. 17:00 pierwszego dnia do ok. godz. 13:00 ostatniego dnia szkolenia. Łącznie 15 godzin warsztatowych (godzina warsztatowa – 45 min.). Udział w szkoleniu uczestników jest bezpłatny (koszty szkolenia, noclegów i wyżywienia pokrywa organizator). Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na warsztaty.

Tematyka szkolenia będzie dotyczyła m.in.:

  • myślenia projektowego,
  • zasad pisania wniosków o dofinansowanie,
  • budżetowania projektowego,
  • zasad analizy potrzeb, określania celu i efektów projektu,
  • roli partnerów w projekcie,
  • możliwych dofinansowań dla działalności organizacji pozarządowych z terenów wiejskich,
  • identyfikacji potencjału lokalnych społeczności w kierunku tworzenia strategii promocji produktu lokalnego.

Szkolenie będzie miało formę wykładową i warsztatową. Część teoretyczna będzie uzupełniana ćwiczeniami. Udział w szkoleniu uczestników jest bezpłatny (koszty szkolenia, noclegów i wyżywienia pokrywa organizator). Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na warsztaty.

Źródło oraz więcej informacji na stronie www.efrwp.pl

Szkolenie dla kobiet „ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów” grafika