Przebudowa dróg w Garczegorzu i Chocielewku zakończona

Utworzono: 09-10-2023

Droga wewnętrzna w miejscowości Garczegorze (działki nr 1/1 i 2/9) ma nową utwardzoną nawierzchnię. Gminny Zakład Usług Komunalnych na podsypce piaskowej ułożył płyty żelbetowe typu YOMB. Zakres prac obejmował także wyprofilowanie i umocnienie poboczy. Długość całkowita odcinka to 220 m wraz ze zjazdami.

Fragment drogi z płyt Jumbo z widocznym poboczem. Po jednej stronie drogi budynki mieszkalne, po drugiej łaki.. Fragment drogi z płyt Jumbo z widocznym poboczem. Po jednej stronie drogi budynki mieszkalne, po drugiej łaki.  Fragment drogi z płyt Jumbo z widocznym poboczem. W oddali budynki mieszkalne, po drugiej łaki.

Ponadto Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi zakończył przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Chocielewko. Na działce nr 224/9 ułożono na podsypce piaskowej płyty żelbetowe typu YOMB. Zakres prac obejmował także wyprofilowanie i umocnienie poboczy. Długość całkowita odcinka to 140 m wraz ze zjazdami.

Fragment drogi z płyt Jumbo z widocznym poboczem. Po obu stronach drogi budynki mieszkalne. Fragment drogi z płyt Jumbo z widocznym poboczem. Po obu stronach drogi budynki mieszkalne. Fragment drogi z płyt Jumbo. Po obu stronach drogi budynki mieszkalne.

Fot. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.