Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska - edycja 2022

Utworzono: 05-12-2023

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w latach 2022-2023 usunięto z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska 13,88 ton płyt cementowo-azbestowych. Dotacja przyznana została w ramach realizacji zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w latach 2022 – 2023” zgodnie z umową dotacji nr WFOŚ/D/III-56.S/2314/2023/AZBEST-2022 z dnia 23 marca 2023 r.

W ramach zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w latach 2022-2023” zakres prac obejmował:

  • demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest – z terenu 6 nieruchomości w miejscowościach: Chocielewko, Redkowice, Mosty, Krępa Kaszubska
  • transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest – z terenu 2 nieruchomości w miejscowościach: Żelazkowo i Nowa Wieś Lęborska.

Unieszkodliwiono 13,88 Mg wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 10 324,00 zł z czego: Dofinansowanie w formie dotacji wyniosło 5 283,00 zł (co stanowiło 70 % kosztu kwalifikowanego – 7 548,00 zł). Pozostałą kwotę, tj. 5 041,00 zł pokrywają uczestnicy ww. Programu.

Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest’’.

Usługę wykonała wybrana przez gminę w toku zapytania ofertowego firma ECO-POL Sp. z o.o. z Pruszcza w województwie kujawsko-pomorskim. Niebezpieczny materiał został przetransportowany na składowisko odpadów niebezpiecznych w miejscowości Małociechowo w gminie Pruszcz.

https://wfos.gdansk.pl/

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony https://www.ekonwl.pl/dofinansowania/usuwanie-azbestu/abc-o-azbescie/ oraz strony https://wfos.gdansk.pl/czym-jest-azbest/ w ramach edukacji azbestowej.

Grafika dekoracyjna. grafika