Pomorskie Badania Ruchu 2024

Utworzono: 19-03-2024

Niniejsze zadanie jest związane z realizacją Regionalnego Planu Transportowego dla województwa pomorskiego 2030 w ramach realizacji warunku podstawowego dla celu polityki 3 „Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności”, przyjętego Uchwałą nr 842/381/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2022 roku.

Pomorskie Badania Ruchu 2024 to kompleksowe badania ruchu, których realizacja planowana jest na 2024 rok i będą prowadzone w okresach wiosennym, jesiennym oraz w sezonie letnim. Obejmą one pomiary liczby samochodów na drogach, liczby pasażerów w autobusach i pociągach oraz badania ankietowe z mieszkańcami województwa.

Informujemy, że od połowy lutego do połowy czerwca 2024 trwać będzie badanie mobilności. Badanie przeprowadzane będzie w wylosowanych gospodarstwach domowych z terenu województwa pomorskiego. Ankieterzy renomowanej agencji badawczej PBS Sp. z.o.o. zapytają mieszkańców o sposoby przemieszczania się, cele podróży jak również czas poświęcany na dojazdy do pracy, szkoły, zakupy oraz do domu.

Celem badania jest zbudowanie Pomorskiego Modelu Ruchu, który ma służyć jako narzędzie wspomagające w podejmowaniu strategicznych decyzji z zakresu polityki transportowej, planowania przyszłych ulic, tras komunikacji miejskiej oraz ścieżek rowerowych.

Udział w badaniu jest dobrowolny. Czas trwania wywiadu z jedną osobą nie powinien przekroczyć 10 minut. W obrębie jednego gospodarstwa domowego w badaniu może wziąć udział kilka osób. Zebrane w trakcie wywiadu dane zostaną poddane analizie i posłużą jedynie do zestawień statystycznych.

Firma, która będzie realizowała badanie, posiada certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów gwarantujący, że badanie zostanie wykonane rzetelnie i zgodnie z surowymi normami jakości obowiązującymi w badaniach rynku i opinii. Dane zebrane podczas badań będą przetwarzane w sposób właściwy i bezpieczny.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału i tym samym aktywnego współtworzenia regionalnej polityki transportowej.

Więcej informacji.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Grafika dekoracyjna.