Podpisanie umowy na budowę świetlicy wiejskiej w Leśnicach

Utworzono: 15-05-2024

W Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej podpisano umowę na realizację inwestycji, która będzie miała istotny wpływ na rozwój społeczności lokalnej - budowę świetlicy wiejskiej w Leśnicach. Obiekt wybuduje Spółka D&D Invest z Bolszewa.

Inwestycja, o wartości 3.209.385,43 zł, zakłada rozbudowę istniejącego budynku użyteczności publicznej (strażnicy OSP) o nowoczesną świetlicę wiejską. Po zakończeniu prac, obiekt będzie mógł pomieścić nawet 120 osób, oferując przestronną salę główną, zaplecze kuchenne i sanitarno-higieniczne oraz niezbędne instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne.

Projekt budowlany obejmuje również modernizację instalacji centralnego ogrzewania poprzez wykorzystanie pompy ciepła jako źródła ciepła dla całego obiektu.
Przewiduje się, że po ukończeniu inwestycji, obiekt będzie służył organizacji różnorodnych wydarzeń kulturalnych oraz integracji społeczności lokalnej. Planuje się organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych, artystycznych dla dzieci, młodzieży i seniorów, festynów, dożynek oraz inicjatyw społecznych inicjowanych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i Gminny Ośrodek Kultury.

Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji. Od lewej - przedstawiciele Spółki D&D Invest z Bolszewa, Szymon Medalion - Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska, Łukasz Mertowski - spec. ds. inwestycji zamówień publicznych

Dodatkowo, świetlica wiejska będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zapewniając bezpieczny dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Projekt zakłada wyposażenie budynku w udogodnienia, takie jak bezprogowe wejścia, przestronne i dostosowane toalety oraz miejsca parkingowe.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki wsparciu Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, a przewidywany termin zakończenia prac to III kwartał 2025 roku.

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3.209.385,43 zł
PROMESA BGK: 2.888.446,89 zł

Wizualizacja świetlicy wiejskiej w Leśnicach