Nieodpłatne przejęcie działek nad jeziorem Lubowidzkim

Utworzono: 30-04-2024

26 kwietnia 2024 roku w kancelarii notarialnej w Słupsku Gmina Nowa Wieś Lęborska formalnie przejęła od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) dwie działki nad jeziorem Lubowidzkim o łącznej powierzchni ponad 1,6 ha (225/2 i 225/3, obręb Lubowidz).

Mapa poglądowa z zaznaczonymi działkami nr 225/2 i 225/3

Nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Wieś Lęborska, zgodnie z którym leżą na terenie o przeznaczeniu na cele sportowe, rekreacyjne i kultury fizycznej.

Obie działki znajdują się w "Obszarze Chronionego Krajobrazu Pradoliny Łeby" i "Wzgórz Morenowych na południe od Lęborka". Ponadto dz. nr 225/3 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej i graniczy z istniejącym terenem rekreacyjnym (dawna plaża ZWAR-u). Obie nieruchomości na długości ok. 820 metrów stanowią w praktyce linię brzegową jeziora.

W zamian za przekazane nieodpłatnie działki o łącznej wartości 229.709,00 zł Gmina Nowa Wieś Lęborska zobowiązała się, że w ciągu 10 lat zrealizuje inwestycję służącą rozwojowi rekreacji i edukacji publicznej - ścieżkę dydaktyczną.

Jezioro Lubowidzkie - zdjęcie z drona.