Mieszkańcy Mostów mogą przyłączać się do sieci kanalizacji sanitarnej

Utworzono: 13-04-2023

W związku z zakończeniem inwestycji dotyczącej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Mosty: ul. Długa, ul. Sosnowa, ul. Rzeczna i ul. Witosa oraz przekazaniem jej do użytkowania na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lęborku, informuje się mieszkańców wskazanych ulic, że można zwracać się o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

Szczegółowych informacji udziela przedsiębiorstwo wodociągowe:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Pionierów 2
84-300 Lębork
e-mail: mpwik@wodociagi.lebork.pl

Godziny pracy
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 - 15.00

Telefony kontaktowe:
59 8634 784 - warunki techniczne
59 8634 785 - dział obsługi klienta