Konsultacje społeczne projektu Strategii Terytorialnej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka 2030+

Utworzono: 16-05-2023

Szanowni Państwo,

Serdeczne zapraszamy do udziału w II etapie konsultacji społecznych nad projektem Strategii terytorialnej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka 2030+.

Prosimy o przesyłanie uwag, co pozwoli na wypracowanie ostatecznego kształtu dokumentu. W związku z powyższym zamieszczamy formularz konsultacyjny, który można przesłać pocztą elektroniczną na adres: strategia.zit@um.lebork.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork lub złożyć osobiście w siedzibach następujących Urzędów:

  • Urząd Miejski w Łebie,
  • Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska w Nowej Wsi Lęborskiej,
  • Urząd Gminy Łęczyce w Łęczycach,
  • Urząd Gminy Wicko w Wicku,
  • Urząd Starostwa Powiatowego w Lęborku

Wszelkie pytania należy kierować mailowo na adres strategia.zit@um.lebork.pl