Konkurs Kulinarny o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego "Pomorskie Smaki" 2023

Utworzono: 13-03-2023

Już po raz XI producenci żywności, gospodarstwa rolne i agroturystyczne oraz restauratorzy będą rywalizować o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego. To wyjątkowy konkurs, który promuje produkty kulinarne z całego regionu. Zgłoszenia można nadsyłać do 28 kwietnia 2023 r.

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 28 lutego br. podjął Uchwałę nr 205/432/23 w sprawie ogłoszenia Konkursu kulinarnego o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie Smaki” na najlepszy produkt!
Będzie to już XI edycja konkursu. Konkurs ma na celu popularyzowanie dziedzictwa kulinarnego Pomorza.
Do udziału w konkursie zapraszamy producentów żywności, restauratorów, gospodarstwa rolne i agroturystyczne, szkoły gastronomiczne czy koła gospodyń wiejskich.

Finał Konkursu odbędzie się w maju br. w Gdańsku.

Formularz zgłoszenia (bez produktu) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2023 r.

Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 5 produktów, każdy w innej kategorii:

  • produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym produkty i przetwory: mięsne, z ryb, mleczne i miody
  • produkty pochodzenia roślinnego, w tym przetwory: owocowe, warzywne, z grzybami
  • produkty zbożowe i cukiernicze
  • napoje, w tym alkoholowe i bezalkoholowe
  • inne produkty, w szczególności łączące surowce roślinne ze zwierzęcymi.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:
Pierwszy etap – nominacja do finału konkursu — spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu produktów komisja konkursowa wybierze 30 produktów do etapu drugiego.
Drugi etap – wybór laureatów w każdej z 5 kategorii.

Laureaci pierwszych miejsc w każdej z kategorii oprócz statuetki Bursztynowego Lauru otrzymają nagrodę finansową w wysokości 1 000 zł. Dodatkowo producenci zakwalifikowani do finału otrzymają 400 zł.

Zgłoszenie udziału w konkursie można dokonywać w poniższy sposób:

  • na adres korespondencyjny Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Środowiska i Rolnictwa, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, z dopiskiem „Konkurs kulinarny”,
  • pocztą elektroniczną na adres: dros@pomorskie.eu. W przypadku tej formy wysyłki należy wysłać skan podpisanego ręcznie formularza,
  • osobiście w siedzibie Departamentu Środowiska i Rolnictwa, ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, I piętro, sekretariat – pokój nr 100.

Ważne dokumenty: Regulamin konkursu kulinarnegoZałącznik nr 1 Formularz zgłoszenia produktu (wersja edytowalna)Załącznik nr 2 Laury 2012-2022.

Zachęcamy do kontaktu – na pytania związane z konkursem chętnie odpowiemy tel. 583 268 635.

Źródło, fot.: pomorskie.eu