Końcowa sprzedaż węgla

Utworzono: 08-05-2023

Gmina Nowa Wieś Lęborska ogłasza sprzedaż końcową węgla na preferencyjnych zasadach. Do sprzedaży pozostało 14,21 ton orzecha i 10,33 ton groszku w cenie 1900 zł za tonę. Węgiel dostarczony na skład pochodzi z Kolumbii.
Sprzedaż końcowa odbywa się bez ograniczeń ilościowych (osoby, które zakupiły już 3 tony w sezonie 2022/2023, mogą ponownie wnioskować o zakup). 
Chętni do zakupu węgla muszą złożyć wniosek — osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat.
Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2023 r.  Dystrybucja węgla odbywać się będzie we współpracy ze składem opału w Łebieniu i Mostach.
Sprzedaż węgla będzie trwała do 31 lipca 2023 r.
 
Informacja na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz niektórych innych ustaw.

hałda węgla. grafika