Jezioro Lubowidzkie - plany i działania (wideo)

Utworzono: 25-04-2023

W ostatnim czasie podejmowanych jest szereg działań w sprawie Jeziora Lubowidzkiego - porozumienie międzygminne, badania środowiskowe, projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego i kąpieliska (tzw. dawna plaża "ZWAR"), przejęcie działek od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wstępne rozmowy o ścieżce przyrodniczej. 

>ZOBACZ WIDEO<

BADANIA JEZIORA
Rozpoczęły się badania środowiskowe Jeziora Lubowidzkiego. Prace badawcze realizowane są przez naukowców z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pod wodzą dr Krystiana Obolewskiego - kierownika Katedry Hydrobiologii UKW. Ich celem jest poznanie kondycji biotopu i struktur biocenoz wodnych, ustalenie jakości wód i osadów dennych oraz składu jakościowo-ilościowego: makrofitów, planktonu, peryfitonu trzcinowego i bentosu. Wszystkie prace są zgodne z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Dodatkowo dokonywane będą pomiary hydrologiczne obejmujące ustalenie bilansu wodnego jeziora oraz pomiary limnologiczne dotyczące opracowania aktualnego planu batymetrycznego zbiornika, czyli ukształtowania dna jeziora. W efekcie prac badawczych powstanie opracowanie naukowe, które stanowić będzie jednocześnie raport o aktualnym stanie akwenu, co może okazać się kluczowe przy ubieganiu się o środki zewnętrzne w przyszłości. Nowa perspektywa finansowa środków zewnętrznych na lata 2021-2027 i priorytety zapisane w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej, Rządu RP i Województwa Pomorskiego w kwestii „bioróżnorodności i zachowania przyrody” stwarzają szansę na wdrożenie kosztownych działań zatrzymujących postępujący proces eutrofizacji Jeziora Lubowidzkiego.

Prace badawcze są efektem podpisanego w marcu br. porozumienia, w którym samorządy (Gmina Nowa Wieś Lęborska, Powiat Lęborski, Miasto Lębork i Gmina Łęczyce) zobowiązały się do sfinansowania badań środowiskowych przy równym podziale kosztów, których całkowita wartość to 59 400 zł.

Dzięki uprzejmości Gminnego Koła PZW "Pstrąg" z Nowej Wsi Lęborskiej naukowcy na czas badań mają do dyspozycji łódź.

PROJEKT TERENU REKREACYJNEGO I KĄPIELISKA
Gmina Nowa Wieś Lęborska wyłoniła wykonawcę projektu zagospodarowania gminnego terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubowidzkim (plaża dawnego ZWAR). Zakłada się m.in.:
- utworzenie publicznego kąpieliska z sanitariatami;
- utworzenie strefy relaksu;
- gruntowną modernizację istniejącego placu zabaw, w tym do zabaw z wodą i piaskiem;
- rozbudowę parkingu z miejscami dla osób niepełnosprawnych;
- stworzenie miejsca pod food trucki.

Projekt wpisywać się będzie w przedsięwzięcie strategiczne Samorządu Województwa Pomorskiego "Pomorskie Kąpieliska".

PROCEDURA PRZEJĘCIA DZIAŁEK. CZY POWSTANIE ŚCIEŻKA WOKÓŁ JEZIORA?
Obecnie trwa formalna procedura przekazania na rzecz Gminy Nowa Wieś Lęborska dwóch działek (dz. nr 225/2 i 225/3, obr. Lubowidz) przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Byłby to pierwszy i ważny krok do dalszych prac nad stworzeniem ścieżki przyrodniczej wokół Jeziora Lubowidzkiego. Dalej wiele zależy już od dobrej współpracy z innymi samorządami i instytucjami.

Naukowcy Katedry Hydrobiologii UKW podczas badań środowiskowych Jeziora Lubowidzkiego