Informacja o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania

Utworzono: 09-10-2023

Na podstawie art. 37f §5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, w związku z organizacją wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku, Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska podaje do publicznej wiadomości informację o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Nowa Wieś Lęborska zgodnie z rozkładem jazdy.

Bezpłatna organizacja przewozu w dniu wyborów nie dotyczy miejscowości, w których funkcjonuje publiczny transport zbiorowy, tj. Mosty, Lubowidz, Nowa Wieś Lęborska.

Grafika dekoracyjna.